Lust

LUST rf. är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats i det svenskspråkiga teaterfältet. Verksamheten utgår från LUSTs vision för år 2020:

Den svenskspråkiga teatern är relevant och utmanande och den har en kritisk och självreflexiv hållning.
De svenskspråkiga scenkonstnärerna är visionära, drivkraftiga och självständiga aktörer som verkar över
språkgränser på ett nationellt och internationellt fält.

LUST r.f. on aatteellinen yhdistys joka toimii kehittääkseen teatterin ammattikenttää lähtökohtanaan Suomen ruotsinkielinen teatterikenttä.

www.lust.fi

 

Vieritä ylös