Taide ja evoluutio

Eskuksen Taide ja evoluutio -hanke tukee eri aloilla toimivien ja erilaisia lähestymistapoja ja välineitä käyttävien taiteilijoiden kohtaamista, vertaisoppimista ja kollegiaalista jakamista. Hanke kokoaa yhteen taiteilijoiden ja tuottajien verkoston, jonka keskiössä ovat evoluutioon, ei-inhimilliseen, lajienvälisyyteen ja teknologian liittyvät taiteelliset ja esitykselliset kysymykset. Se antaa mahdollisuuden uudenlaisten kontaktien syntymiselle ja yhteistyön muotojen kehittymiselle. Pitkällä aikavälillä yhteistyö mahdollistaa myös uusien taiteellisten käytäntöjen kehittymisen sekä synnyttää uudenlaista taidetta ja uudenlaisia esitys- ja näyttelykäytäntöjä.

Verkosto kokoontui ensimmäisen kerran 3.-4.11.2018 Eskuksella järjestetyssä Syyskoulussa. Tämän lisäksi Eskus tarjosi hankkeen käyttöön tiloja taitelijaresidenssille joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019. Toisen kerran verkosto kokoontui Kevätkoulussa 5.-7.4.2019. Kevätkoulu käsitteli taiteen, vaikuttamisen ja politiikan suhdetta sekä osallistui ilmastomarssille. Vuonna 2020 järjestettiin metsäteemainen Kesäkoulu 29.-30.8.2020.

Taide ja evoluutio -talvikoulu järjestetään 18.12.2021.

Tiedustelut: taidejaevoluutio (at) eskus.fi tai annamari.karjalainen (at) eskus.fi

Taide ja evoluutio

Art and evolution

Eskus assembles a network of artists and producers to communicate about artistic and performative questions related to evolution, non-humanness, interspecific issues and technology. The network supports encounters, peer learning and collegial sharing between artists from different fields, who use different approaches and means in their work. It creates possibilities for new contacts and forms of cooperation to be developed. In the long term this cooperation also enables the development of new artistic practices and brings forth new forms of art and new performance and exhibition practices.

The network first met at the Autumn school arranged at Eskus 3.-4.11.2018. Eskus also offered the project spaces for an artist recidency in December 2018 and January 2019. The network met again during the Spring school 5.-7.4.2019. The Spring school dealt with the relations between art, influencing and politics and participated in the climate march. The Summer school 29.-30.8.2020 dealt with forest themes. 

Art and Evolution Winter School will take place 18.12.2021 at Eskus. 

Information

taidejaevoluutio (at) eskus.fi or annamari.karjalainen (at) eskus.fi

Vieritä ylös