Esitystaiteen keskus ry:n tilojen vuokrausehdot

Regulations concerning rentals of Eskus’ spaces (Esitystaiteen keskus ry)

(Suvilahti, Rakennus 6 / Puhdistamo, 2.krs)

Lataa vuokrausehdot tästä (pdf).

Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95). Lisäksi noudatetaan Suvilahden vuokralaisoppaan sääntöjä ja ohjeita:

Lataa vuokralaisopas tästä (pdf).

 1. Vuokralainen on todennut vuokrakohteen ja sen laitteiden kunnon, ja hyväksyy sen siinä kunnossa kuin se on, jollei muusta ole sovittu erikseen.
 2. Vuokralainen on velvollinen hoitamaan vuokrakohdetta sekä Eskuksen muita tiloja huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että vuokrakohteen käyttäjät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä ja muita huoneiston käyttöön sisältyviä määräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.
  Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan ja taloyhtiön lupaa kiinnittää julisteita, kilpiä tms. talon oviin, ikkunoihin, seiniin tai muihin paikkoihin.
 3. Vuokralainen ei saa suorittaa muutos- tai parannustöitä ilman vuokranantajan lupaa.
 4. Vuokrasuhteen kestäessä vuokranantaja on oikeutettu teettämään tiloissa tavanmukaisia korjaus- ja muutostöitä ilmoitettuaan siitä etukäteen vuokralaiselle. Olennaista haittaa tai häiriötä aiheuttaviin korjaus- ja muutostöihin vuokranantaja saa ryhtyä ilmoitettuaan siitä kahta (2) kuukautta ennen aloitusajankohtaa. Rajoitus ei koske kiireellisiä korjaustöitä.
 5. Eskus ei hyvitä toisten vuokralaisten toiminnasta aiheutuneita häiriöitä salin käytölle tai sen kunnolle. Mahdollisuuksien mukaan tällaisessa tilanteessa annetaan vuokralaisen käyttöön toinen harjoitussali. Mikäli vuokraaja tarvitsee harjoituksiin tuoleja tai pöytiä, voi niitä lainata Eskukselta. Saleihin ei saa jättää rekvisiittaa ja muita tavaroita harjoitusvuorojen väliseksi ajaksi ellei asiasta ole erikseen sovittu. Salin tulee jäädä jokaisen harjoitusvuoron jälkeen alkuperäiseen kuntoon.
 6. Salien käyttö tapahtuu kello 8.00 ja 22.00 välillä. Lyhyiden vuorojen ajankohdat ovat klo 8-13.30, 13.30-17.30 ja 17.30-22. Tiloissa ei ole sallittua oleskella näiden aikojen ulkopuolella. Avainta ei saa luovuttaa tai lainata kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen vastaa avaimen katoamiseen liittyvistä kuluista.
 7. Vuokraan kuuluu yhteiskeittiön ja aulatilan käyttöoikeus. Tiloissa voi käyttää Eskuksen wifi-yhteyttä. Tiloihin ei saa varastoida tavaroita eikä jättää roskia. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan tiloissa vuokrasuhteen aikana mahdollisesti ilmenevistä vioista. Vuokralaisen tulee huolehtia, että Eskuksella on hänen ajantasaiset yhteystietonsa.
 8. Salien luovutuksessa noudatetaan vuokrasopimuksessa päätettyä sopimuksen päättymisajankohtaa ja/tai Eskuksen peruutusehtoja. Varauksen peruutus tulee toimittaa aina sähköpostitse Eskukselle. Avainten luovutuksen jälkeen vuokralaiselle palautetaan avainpantti. Mikäli vuokrakohteessa ilmenee vuokrauksen päättymisen jälkeen sellaisia puutteita tai laiminlyöntejä, joista vuokralainen on vastuussa, on vuokralainen velvollinen korvaamaan mahdolliset korjaus- ja/tai siivoustyöt.
 9. Vuokraehtojen rikkominen oikeuttaa vuokranantajan purkamaan vuokrasopimuksen.

Muut ehdot

Vuokran korottaminen
Vuokraa tarkistetaan vuosittain tammi- ja elokuussa. Viivästyskorko määräytyy LHVL:n (laki liikehuoneiston vuokrauksesta) mukaisesti.

© Eskus 2018 | design by z-factory